Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Gransker Telenor-behandling

TELEGRAM: Samferdselsminister Odd Einar Dørum må forklare seg for Riksrevisjonen om han har instruert Telenor i fusjonssaken, uten å gå veien om selskapets generalforsamling.

Saken kan bli tatt opp av Stortinget dersom Riksrevisjonen finner at Dørum har handlet på en måte som kan kritiseres, melder Dagens Næringsliv.

Stortingsrepresentant Carl I. Hagen ba tirsdag Riksrevisjonen om å se nærmere på Dørums måte å håndtere fusjonssaken.

Kontrollorgan
Regjeringen er Telenors generalforsamling. Riksrevisjonen har også som oppgave å føre kontroll med regjeringens handlemåte.

De er Stortingets kontrollorgan og fører blant annet tilsyn med at statseide aksjeselskap følger aksjeloven.
Annonse