Annonse


Fornebu frister ikke

IT-konsernene IBM, Siemens Nixdorf og Cinet er blant tungvekterne som ikke er interessert i å flytte, melder Adresseavisen.

Avisen har spurt elleve av de store selskapene i bransjen i Oslo-området, om deres interesse for å flytte inn i et fremtidig IT-Fornebu.

De fleste svarte at de ikke så noen hensikt i å flytte.

Blir for dyrt?
Noen begrunnet avslaget med at de nettopp hadde flyttet inn i nybygg.

Andre fordi det antagelig vil bli så dyrt at vinningen ville gå opp i spinningen. En del mener dessuten at det er viktigere å befinne seg nærmere Gardermoen enn i et teknologisenter.

Annonse


Annonse


Annonse