Annonse


De store blir sterkere

Aftenposten og TV2 eier nå halvparten hver av Net 2 Interaktiv AS, som er TV2s tekst-TV-selskap. Net 2 er også ansvarlig for TV2s Internett-satsing.

Annonser på TV
Aftenpostens rubrikkannonser for biler, stillinger og eiendom skal nå også bli å finne på TV2s tekst-TV. Aftenpostens rubrikkannonser får derved et bredere nedslagsfelt. Dessuten skal det etableres et felles nettsted for rubrikkannonser og andre nett-tjenester.

Multimedia-selskap
Net 2s med sine 29 ansatte hadde i fjor en omsetning på 40 millioner, med et overskudd på knappe tre millioner kroner. Det er ikke kjent hva Aftenposten har betalt for aksjene.

– Med tiden vil vi i samarbeid med Aftenposten utvikle Net 2 til et multimedia-selskap, sier økonomidirektør Øivind Johannessen i TV2 til Aftenposten.

Annonse


Landsdekkende
Aftenposten samarbeider allerede med Adresseavisen, Bergens Tidende, Fedrelandsvennen og Stavanger Aftenblad om rubrikkannonser på Internett.

Disse avisene blir også invitert til å samarbeide om rubrikkannonser på TV2s tekst-TV. Aftenposten publiserer bare bil-, stillings- og eiendomsannonser på nettet.

Annonse


Annonse


Annonse