Annonse


Telia med nytt selskap

– Telia satser offensivt på elektronisk handel, etableringen av et eget selskap markerer at ambisjonsnivået blir høynet enda et steg, sier Anders Lindqvist, til Dagens Telecom.

Fra SE-banklen til Telia
Lindqvist er utpekt som adm. direktør for det nye selskapet. Han kommer fra SE-banken hvor han har vært ansvarlig for utviklingen og lanseringen av Internettbanken.

SE-bankens Internettvirksomhet har nylig hatt store problemer på grunn av en tabbe i sikkerhetssystemet. Også tidligere har banken vært i hardt vær på grunn av mangler i disse systemene.

Penger å tjene
– En viktig faktor for utviklingen av elektronisk handel på Internett er at betalingsløsningene nå er på plass. Dette øker mulighetene for bedrifter til faktisk å tjene penger – ikke bare bruke Internett som en reklamekanal, sier Lindqvist.

Annonse