Annonse


Superrask fiber til Heidrun

Avtalen omfatter fabrikasjon, installasjon og legging av en 290 kilometer lang fiberoptisk sjøkabel fra Tjeldbergodden til Heidrun- plattformen på Haltenbanken. Inkludert i avtalen er en 40 kilometer lang avgreining til Åsgard B.

2,5 Gbit/s
I løpet av kontraktsforhandlingene ble det klart at prisforskjellen mellom det 622 Mbit/s STM-4-sambandet som Statoils opprinnelige kravspekk tilsa, og den nye superraske 2,5 Gbit/s STM-16-teknologien nå er blitt så liten at statoljeselskapet kunne gå rett på dagens raskeste, tilgjengelige fiberteknologi.

Framtidig effektivisering
– Den store båndbredden vil gjøre det lettere i framtiden å effektivisere driften av installasjonene, sier informasjonssjef Nina Steihaug i Statoil til Dagens Telecom.

Det er det raskt økende volumet av informasjonsmengdene i Nordsjøen som nå gjør det regningssvarende å investere i en fiberoptisk kabel framfor andre kommunikasjonsløsninger.

Annonse


Første i sitt slag
Kabelen skal være i drift utpå sommeren i år.

– Dette blir den første reine fiberoptiske sjøkabelen fra land til en installasjon på norsk sokkel. Fra før har Statoil lagt en fiberoptisk kabel sammen med kraftkabelen til Troll, hevder Steihaug.

Ekofisk
Telia og Enitel inngikk like før jul i fjor en avtale om å legge en fiberoptisk kabel fra Stavanger via Ekofisk til England i løpet av høsten 1998.

De to initiativtakerne planlegger å investere rundt 300 millioner kroner i kabelen, som skal legges i regi av det felles datterselskapet NorSea Com.

Annonse


Annonse


Annonse