Annonse


Sterk høstspurt for ASK

ASKs viktigste produkter er prosjektorer for video og data.

– Veksten i selskapets omsetning og resultat i fjerde kvartal i 1997 skyldes i første rekke en sterk etterspørsel etter de ultra portable prosjektorene Impression A4 og A6, heter det i en melding fra styret i selskapet.

Disse to prosjektorene benytter en teknologi som ofte benyttes i bærbare datamaskiner.

Salgvolum
ASK omsatte for 604 millioner kroner i 1997 mot 324 millioner for året før. Driftsresultatet endte på 130,5 millioner, og dette var en økning på 76 prosent i forhold til fjoråret. Resultat per aksje endte opp på 2,60 kroner mot 1,40 for fjoråret.

Annonse


Selskapet melder at de har lykkes i sin strategi ved å gå inn i volummarkedet for portable prosjektorer, samtidig som de søker å opprettholde sin posisjon når det gjelder de dyrere produktene.

Sterk konkurranse
– Konkurransesituasjonen på markedet er karakterisert ved kontinuerlige forbedringer av eksisterende produkter, samt hyppige nylanseringer fra produsentene, ofte 2-3 nylanseringer per år fra markedslederne, heter det i en melding fra styret.

Over to tredjedeler av selskapets salg skjer i Europa. Asia står for 15 prosent av salget og USA for 16 prosent.

Annonse


Annonse


Annonse