Trond Hegglund

Annonse


Rekordresultat fra Nokia

Trond HegglundTallene for salg, overskudd og inntjening per aksje i 1997 er de høyeste som er lagt fram i løpet av selskapet 132-årige historie. Overskuddet før skatt steg med hele 115 prosent til 11,6 milliarder kroner, heter det i en melding fra Nokia.

14 mrd. i positiv kontantstrøm
Nokias president Jorma Ollila har kommentert fjorårets resultater:

– Vi nådde alle målene for vekst som vi hadde satt oss, og vi doblet nesten fortjenesten. Takket være våre ansatte har vi klart å sikre en styrket markedsposisjon i raskt voksende deler av telekombransjen, dette gjelder mobilkommunikasjon, fastnett i liberaliserte marked og datakommunikasjon. Det er spesielt gledelig at vi har 10.2 milliarder finske mark i positiv kontantstrøm (omlag 14 milliarder norske kroner).

Ollila lovte også en sterk vekst for Nokia i 1998.

Annonse


Størst vekst for telekom
Veksten for telekomprodukter er stor i Nokias regnskap. Mens alle bedriftens forskjellige forretningsområder totalt sett melder om en vekst på 34 prosent, er veksten 41 prosent for telekomutstyr, mot det noe mindre imponerende tallet 29 prosent for mobiltelefoner.

Andre avdelinger av Nokia melder om en vekst på 39 prosent.

30 prosent av GSM-markedet
Omsetningen for Nokia Telecommunications for 1997 var på 25 milliarder.

Selskapets salg av mobiltelefoner økte med 28 prosent til omlag 38 milliarder kroner. Nokia har omlag 30 prosent av GSM-markedet.

Annonse