Annonse


Partnerskap Ericsson/Bay?

Bay Networks har sin styrke innen dataoverføring mens Ericsson har sin styrke innen tale. Integrasjonen mellom tale og data går for tida med stormskritt og det er naturlig at de store telekom-selskapene inngår allianser med de store nettverksselskapene.

Alcatel har nylig inngått et slikt utviklingssamarbeid med Cisco.

Nær forstående
Ingen i Bay Networks eller Ericsson har villet bekrefte at en avtale alt er inngått og at offentliggjøring er nær forestående.

Dagens Telecom har likevel grunn til å tro at en avtale om felles teknologiutvikling som vil bety virksomhet både i Norge og Sverige vil vil offentliggjøres med det første.

Annonse


Benekter avtale
– Vi håper vi i framtiden kan danne en strategisk allianse med Ericsson. Fra et teknologisk synspunkt er integrasjon tale-data meget sentralt. Vi fører kontinuerlige samtaler med flere telekom-selskaper blant dem Ericsson, men det foreligger ingen avtale, sier Bays Europa-sjef Peter George til Dagens Telecom.

Vi skulle tro at spesielt Bays unike ruting-svitsjeteknologi på nivå 2 er meget interessant for Ericsson.

Tele viktig for Bay
I Norge har Bay en forhandleravtale med Alcatel og de har fått meget store leveranser til Telia. Nokia kan være en mulig kandidat, men etter at de kjøpe konkurrenten på IP-området, Ipsilion, tviler vi på at Nokia og Bay finner hverandre. Men ingenting er umulig i dagens dynamiske alliansepolitikk.

Likevel holder vi en knapp på Ericsson og merker oss at Europa-sjefen håper på et framtidig strategisk partnerskap med nettopp Ericsson.

Allerede enige?
Ryktene om at Bay har noe på gang på alliansefronten i Norden har versert i flere uker nå. Etter det vi erfarer tyder mye på at de to selskapene alt er enige i hovedprinsippene.

Bay har ikke noe nevnverdig utviklingsarbeid i Europa så langt og Ericsson-allianse vil nok styrke selskapets ambisjoner om i løpet av et år å nå 50 prosent av omsetningen utenfor Europa.

Bay har alt 12,3 prosent av sitt salg til telekom-operatører og dette markedsegmentet har strategisk betydning for selskapet.

Annonse