Annonse


HP, Cisco og Oracle på lag

De tre selskapene starter nå et samarbeid som gjør at de skal kunne garantere at systemer basert på felles løsninger ikke vil være nede mer enn 5 minutter i året – fra år 2000.

Garantien om en opptid på 99.999 % vil imidlertid kun gjelde enkelte forhåndsdefinerte og -testede systemløsninger.

Verktøy
I følge HP kommer selskapet til å samarbeide med Cisco for å utvikle nye verktøy for å modellere systembruk slik at man blant annet kan identifisere mulige problemområder.

Oracle sier at selskapets Parallel Server allerede har høy tilgjengelighet, men at tidsforbruket for å restarte systemet vil bli lavere hvis man velger å kjøre løsningen på HP-UX.

Annonse