Hopp til navigasjon Hopp til innhold

80 millioner til Ericsson-topp

OSLO: Omregnet i norske kroner blir summen riktignok bare litt i overkant av 75 millioner kroner, og en forutsetning for å få utbetalt alle millionene, er også at Lars Ramqvist (bildet) oppnår normal levealder for menn, som i Sverige er 78 år.

Ramqvist, Lars
Det pågår for tiden en het debatt i Sverige om lederlønninger og fallskjermer.

70 prosent av lønnen
Den avtroppende konsernsjefen i Ericsson får ingen sluttvederlag utover denne pensjonen, og ligger absolutt ikke i tetsjiktet over svenske lederes gyldne håndslag.

Ramqvist fyller 60 år i ’98, og får 70 prosent av sin lønn frem til fylte 65. Deretter 50 prosent av lønnen livet ut. Ericssonsjefens årslønn utgjør i dag rundt 8 millioner kroner.
Annonse
Stikkord: Mobil