Annonse


Vokser på datasikkerhet

Selskapet ble etablert i april i fjor. De har kun tre ansatte og har spesialisert seg innenfor områdene sikker brukeridentifisering, PC sikkerhet, kryptering, brannvegger og PKI løsninger.

Flere banker på kundelista
Selskapet leverer sikkerhetssystemer fra Activcard, som
benyttes av blant annet Gjensidige Bank og Fokus Bank.

I tillegg inngikk selskapet en stor kontrakt med Kreditkassen i desember 1997, som gir en betydelig ordrereserve for 1998.

Fortsatt vekst
– I år forventer vi en fortsatt sterk vekst for våre løsninger
innenfor bank og finans. I tillegg har vi store forventninger til våre krypterings-løsninger for etablering av såkalte sikre virtuelle private nett (SVPN) over usikre nett som Internet. Dette er et marked som er i meget sterk vekst, spesielt innenfor områder som hjemmekontor, Intranett og Ekstranett., sier daglig leder Arne Asplem.

Annonse