Annonse


Tvenge-brødrene ut av IBS

Tvengebrødrene har i en tid vært hovedaksjonærer i svenske IBS, som de nå selger seg ned i.

Torstein Tvenge presiserer overfor Dagens Telecom, at salget bare dreier seg om litt større justeringer, og at hverken han eller broren har planer om helt å selge seg helt ut av selskapet.

Gevinst på 60 millioner
I følge den svenske avisen Dagens Industri, gjorde Torstein Tvenge en realgevinst på 60 millioner svenske kroner når han tirsdag solgte ut en million aksjer i IBS til en kurs av 96 kroner (om lag 7 prosent av selskapet).

Etter salget sitter Torstein Tvenge stadig igjen med en million aksjer i selskapet.

Annonse


Broren selger seg også ut
Torsteins bror, Øystein, har også planer om å selge seg ned i IBS.

Han eier i dag 3,6 millioner aksjer (om lag 25 prosent av selskapet) og dette skal etter planen selges ned til 2,3 millioner aksjer. Disse aksjene vil imidlertid ikke bli solgt til dagens kurser.

Nasdaq börsen neste for IBS?
Brødrene Tvenges aksjesalg er i henhold til den overenskomst de hadde om å selge seg ned i forbindelse med at selskapet vurderte å notere seg på Nasdaq-børsen våren 1997.

Denne børsintroduksjonen ble det ikke noe av siden IT-aksjer raste nedover i USA på denne tiden.

Trenger pengene
Skjedde salget fordi IBS nå har nye planer om en Nasdaq-notering ?

– Det er riktig at salget følger oppsettet fra Nasdaq-introduksjonen våren 1997, men denne gang skyldes dette at jeg trenger pengene til andre formål, sier Torstein Tvenge til Dagens Telecom.

Kjøper seg opp i Netsystems
Dagens Telecom spurte også om han tenker å bruke pengene til å kjøpe seg opp i Netsystems, (som han eier en mindre aksjepost i), men dette ville han ikke svare på.

– Jeg har ingen konkrete planer, men det er mine penger og det dukker sikkert opp prosjekter som jeg finner interessante, sier Torstein Tvenge.

Annonse