Annonse


IT-flukt opp i spørretimen

Lærestedene i Nord-Norge har gått sammen om en felles henvendelse for å få myndigheter og næringsliv til å bli oppmerksomme på situasjonen.

Senterpartiets Tor Nymo stilte spørsmålet i forrige ukes spørretime, men da ble det utsatt. Nå spør han kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun på ny:

Hva gjør statsråden?
– Nord-Norge har nå etter internasjonal standard fremragende informatikkstudier ved flere læresteder. Imidlertid har det blitt et tiltagende problem at den dyktigste ekspertisen på undervisningssiden flytter sørover, og ifølge en fellesuttalelse fra det nordnorske informatikkmiljøet vil nesten 50 prosent av lærerstillingene i informatikk i Nord-Norge stå ubesatt fra sommeren 1998.
Hva vil statsråden foreta seg for å stanse denne utviklingen?

Høgskolemiljøet står bak
Bak henvendelsen som Tor Nymo har bragt videre står Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Finnmark, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Tromsø.

Annonse