Annonse


Telekabler til T-banen

Tilsammen sitter Oslo Sporveier med omlag 82 Kilometer T-banetrasé, samt trikketraseene til Lilleakerbanen og Ekebergbanen. I tillegg har selskapet en bygningsmasse på 50 bygninger spredt over hele byen.

Dette ønsker kommunen nå å tjene penger på ved å leie det hele ut til en hovedoperatør som skal få anledning til å utvikle IT/telenett til forretningsmessig utnyttelse.

Som i utlandet
Dermed tar Oslo Sporveier opp tråden fra byer som Stockholm og Paris. I Stockholm er det flere år siden bystyret bestemte at “alle hull i jorden” tilhører kommunen, som opprettet et eget selskap som skal leie ut disse hullene til teleoperatører, enten det er snakk om tunnelbaner, kloakk- og vanntunneler eller annen infrastruktur.

I Paris har RATP, eieren av metroen, lenge utnyttet en lovbestemmelse som gjorde det mulig for uavhengige operatører å legge ut kabler over offentlig vei så sant det ikke var mer enn 300 meters avstand mellom de to endepunktene. De aller fleste hus i Paris befinner seg mindre enn 300 meter fra nærmeste Metro-stasjon.

Annonse


Fiberkabler
Nå skal altså Oslo Sporveier utnytte det faktum at man kan legge fiberkabler over store deler av byen uten å måtte grave ett eneste hull. Etterhvert vil man også få den nye Ringbanen, samt trikkelinjen til Rikshospitalet på Gaustad.

I tillegg kan man legge antenner for mobilkommunikasjon og mikrobølgesendere på taket til de 50 bygningene – og dermed skulle det være mulig å bygge ut et alternativt telenett som dekker mesteparten av Oslo by.

Og for byens beboere er det håp om at dette vil bli en inntektskilde som vil bedre Sporveiens opprinnelige servicetilbud.

Annonse


Annonse


Annonse