Annonse


Svakt frem for Nordic VLSI

Selskapet har siden 1983 utviklet mer enn 150 forskjellige integrerte kretser. I fjoråret satset de på et nytt forretningsområde ved å begynne å utvikle egne standardkomponenter.

Til Oslo
Det trønderske selskapet etablerte også en egen avdeling i Oslo i mai, og melder at denne omsatte for 4,3 millioner kroner og også kunne rapportere om et overskudd.

– Det var bedre enn hva som var forventet i avdelingens oppstartår, heter det i en melding fra selskapet.

Økt kapasitet
Nordic VLSI melder også om en vesentlig kapasitetsøking med nyansettelser og investeringer i moderne verktøy. Selskapet har utviklet en kombinert sender og mottaker for kortholds trådløs kommunikasjon, og melder om stor interesse både fra kunder og distributører.

Øvrige tall
Driftsresultatet for 1997 var på 7,6 millioner etter at utviklingskostnader for 6 millioner var belastet. Egenkapitalen har økt fra 11,1 millioner til 38,7 millioner, og er ved utgangen av året på 67,4 prosent.

Annonse


Annonse


Annonse