Annonse


Metronome blir norsk-eid

I en pressemelding betoner begge partene, at de endrede eierforholdene bare vil bidra til å styrke Metronome-gruppens aktiviteter i Skandinavia.

Metronome Video
Schibsted overtar Tele Danmarks 75 prosent store aksjepost i Metronome Video, som deretter blir et 100 prosent Schibsted-eiet selskap. Med på kjøpet følger også rettigheter til en lang rekke spillefilmer.

I følge Tele Danmark er Schibsted en sterk aktør på det skandinaviske videodistribusjons- og filmmarkedet. Ved at Schibsted nå overtar 100 prosent av filmrettighetene og eierskapet i Metronome Video, bør selskapet forventes å få en styrket posisjon på det Skandinaviske markedet.

100 prosent Tele Danmark
Til gengjeld overtar Tele Danmark Schibsteds eierandel på 25 prosent i multimedia selskapet Metronome Magic. Med dette blir Tele Danmark eneeier av selskapet. Metronome Magic utvikler interaktive produkter som CD-ROM og dataspill.

Annonse


– Tele Danmarks interesse for Metronome Magic henger sammen med at vi står i startfasen til å utvikle flere nye tjenester til den digitale dekoderen, «Selector». I den forbindelse har vi forventninger til at Magic-selskapet vil kunne bli et positivt bidrag til dette arbeidet, sier Torben Thune, programdirektør i Tele Danmark.

Fortsatt sameie
Eierforholdet i Metronome Production forblir uforandret. I dette selskapet eier Tele Danmark 25 prosent, og Schibsted 75 prosent av aksjene.

Det samme gjelder for Metronome Studios, hvor Tele Danmark står som eier av 75 prosent, og Schibsted 25 prosent av aksjene.

Annonse


Annonse


Annonse