Fusjonen1

Annonse


Fusjonsavtale først i mars?

Fusjonen1– Det eneste vi kan si er at forhandlingene pågår og at Telenor har et håp om en politisk sluttbehandling i Norge og Sverige i vårsesjonen, sier pressetalsmann Dag Melgaard i Telenor til Dagens Telecom.

Pressetalsmann Ivar Torvik i Samferdselsdepartementet har ingen formening om når en avtale foreligger.

Direkte på fusjon
Etter det Dagens Telecom har grunn til å tro er det nå aktuelt å hoppe over leddet med intensjonsavtale og gå direkte på fusjonsforhandlinger.

Det er liten tvil om at iallfall Telia og Telenor har hastverk og ønsker å fremme et forslag i god tid før påske. Men når Finansavisen spekulerer i at saken kommer på Stortingets bord og vil involvere statsministeren alt denne uka er det hinsides alle muligheter.

Annonse


Utarbeide proposisjon
Før det skjer må det ikke bare foreligge et avtaleforslag, men departementet må også utarbeide en proposisjon og slik tar tid adskillig mer en ei uke. Dessuten skal opp til tre selskaper vurdere verdien av de Telenor og Telia. Og dette arbeidet er såvidt påbegynt etter hva vi forstår.

«Ingen kommentar»
Dagens Telecom har hatt kontinuerlig kontakt med ledelsen både i Telia og Telenor, men ingen ønsker å uttale seg om fusjonen på det nåværende tidspunkt.

Selv om saken er offentlig kjent og mange standpunkter også er det, ønsker de tydeligvis i denne forhandlingsfasen ikke å markere synspunkter offentlig. Vi har iallfall aldri opplevd konsernsjefene Tormod Hermansen i Telenor og Lars Berg i Telia så taus som akkurat nå.

Annonse


Annonse


Annonse