Annonse


Får ringe gratis hos Telenor

For Telenor er avtalen et utgangspunkt for å opprettholde sin markedsposisjon blant beboere i borettslag.

Borettslagets ansvar
Hvert enkelt borettslag må likevel selv inngå avtale med Telenor om levering av teletjenester innenfor de rammene hovedavtalen setter.

Adm. direktør Per Eggum Mauseth i NBBL sier i en pressemelding at han på vegne av beboerne er svært fornøyd med forhandlingsresultatet.

Kan utvides
Avtalen er inngått for tre år, og vil i første omgang regulere pris på telefontjenester til borettslag tilsluttet NBBL. Avtalen vil i løpet av perioden bli utvidet til også å omhandle andre teletjenester.

Annonse


Annonse


Annonse