Postklode

Annonse


Betal på Posten via nett

PostklodeI følge avdelingssjef Hallgeir Broen i Postbankens PC-bank, er stort sett de eneste kravene for å benytte tjenestene, at du har personkonto (potsgirokonto) og en PC med tilgang til Internett.

Klar for markedet
Postbankens WebBank er nå så godt som klar for markedet. Testfasen ble avsluttet for to måneder siden og pilotprosjektet (hvor bankens ansatte fikk lov å bruke systemet) ble avsluttet så sent som 1. februar i år.

Etter hva Dagens Telecom erfarer kommer Postbanken nye WebBank til å åpne sine interaktive dører for offentligheten allerede i løpet av mars i år.

Dødt løp mellom Norge og Sverige
Postbankene i Norge og Sverige kommer til å åpne «dørene” til sine internett bankløsninger, omtrent samtidig.

Annonse


På spørsmål om hva den nye WebBanken vil koste, svarer informasjonssjef Tore Dyrdal i Postbanken, at han i tråd med gjeldende praksis ikke vil oppgi noen tall for dette.

Koster 55 millioner
Svenskene på sin side kunne uten å nøle fortelle Dagens Telecom at selve systemet ville koste drøye 55 millioner kroner over en femårs periode, og at ytterligere 40 millioner vil måtte investeres i opplæring og ytterligere konsulentbistand i samme tidsrom.

Det er liten grunn til å tro at den norske løsningen faller særlig billigere enn den svenske.

Sikkerheten ivaretatt
Postbanken nye betalingssystem er en nasjonal «standard», men har enda ingen støtte for SET-standarden (Secure Electronic Transaction) som er Visa og Master Cards globale standard. Men det er antatt at dette vil komme så fort SET-standarden får akseptable tekniske løsninger i Europa og Norge.

Postbanken har valgt å bygge WebBank-konsept på sikkerhetssystemet «Virtual Vault». Systemet er utviklet av amerikanske First Security Network Bank, men er senere oppkjøpt av Hewlett Packard som også er distributør av dette.

Svenskene på sin side har satset på «Tuxedo» fra det mindre kjente BEA Systems. (se svensk omtale).

HP inn og HP ute
Det er Hewlett Packards «Virtual Vault», som er det underliggende sikkerhetssystemet i Postbankens system.

– Vi sysnes dette er et spennende prosjekt. Vår sikkerhetsløsning, Virtual Vault, som inngår i HPs bankkonsept, tilfredsstiller kravene til Web-baserte sikkerhetssystemer, sier kundeansvarlig Petter Adde i Hewlett Packard i Dagens Telecom.

Hewlett Packard er kjent for å ha sterke løsninger innenfor elektronisk handel. Derfor virker det rart at selskapet hittil ikke har fått solgt inn «veriphone» til Postbanken. Spesielt siden dette produktet nærmest blir regnet som en bransjestandard innenfor området, elektronisk handel.

Telenor Novit også med
-Selve produktutviklingen er satt bort til Telenor Novits avdeling for automatbanktjenester i Trondheim, som har konsentrert sin virksomhet rundt drift og utviklingsoppdrag innen bank og finansnæringen i Norge og Skandinavia.

– Vi utvikler WebBank applikasjonene på toppen av HP-systemet, Virtual Vault, som ligger i bunnen med sine sikkerhetsfunksjoner, sier systemsjef Per Arnold Blåsmo i Telenor Novit til Dagens Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse