Annonse


EU gransker mobilpriser

EUs kommisjonær for konkurransespørsmål, Karel Van Miert, varsler at en vil undersøke om prisforskjellen mellom fastnett og mobiltelefoni kan forsvares. I Italia er mobilsamtaler 12 ganger så dyre, melder Techserver.

Tvungen priskutt
Dersom EU-kommisjonen finner at prisene ikke gjenspeiler kostnadene så kan han beordre lavere takster. Det samme gjelder dersom flere operatører samarbeider om å holde takstene oppe.

I flere land i Europa er det de tidligere statlige televerkene som dominerer også på mobilmarkedet. I mange tilfelle har dette ført til beskyldninger om at prisene for samtrafikk er hevet for å unngå reell konkurranse.

Nær kontakt
Siden mange av televerkene tidligere var statlig eid har dette ført til beskyldninger at kontakten med det statlige kontrollapparatet er for god. EU vil derfor be om informasjon om hvordan prisene for tjenester beregnes.

Annonse


Samtidig varsles det at flere mobiloperatører mistenkes for å sette kunstig høye avgifter for samtaler som kommer fra fastnett.

Dobbel pris
I Storbrittania fikk de fire mobiloperatørene beskjed om å senke sine priser for trafikk til og fra British Telecom.

De to største operatørene – Vodafone og Cellnet – måtte gi en forklaring på at de tok dobbelt så mye som de to minste operatørene – One2One og Orange for samme tjeneste. Det hører med til historien at Cellnet er delvis eid av British Telecom.

Annonse