Annonse


ASK med emisjon

ASK utvikler og produser LCD-skjermer og prosjektorer for presentasjonsmarkedet.

Lønnsomt
De ansatte måtte betale 47,20 kroner for aksjen. Kursen på Oslo Børs var mandag klokken 11.14 kroner 74.50.

Emisjonen innebærer at selskapets aksjekapital forhøyes med kroner 103.592 ved utstedelse av 51.796 nye aksjer hver pålydende kr. 2,00. De ansatte har totalt betalt om lag 2,4 millioner totalt for aksjene, og har allerede inne en samlet gevinst på nær 1,4 millioner kroner.

Annonse


Annonse


Annonse