Arkkv

Annonse


Alcatel øker på telekom

ArkkvAlcatel STK la fram sitt årsresultat mandag. Omsetningen var i samme klasse som i fjor, men ordrereserven hadde skrumpet inn med en tredjedel, eller 700 millioner kroner.

Prispress
– Vi opplever økt internasjonal konkurranse, med sterkt press på priser og marginer, sier konsernsjef Bjarne Aamodt i Alcatel STK.

På grunn av svikt i ordreinngangen, forventes et lavere driftsresultat i 1998.

Jevn strøm
– Ordresvikten omfatter hovedsakelig salg av sjøkabler, sier Aamodt. Men samtidig melder Alcatel Kabel Norge om en sterk vekst i produksjonen av spesialkabler.

Annonse


Alcatel Telecom Norway fikk en jevn strøm av nye ordrer i 1997, hvorav de fleste i utlandet. Blant kundene er British Telecom, det delvis Telenoreide EuroN og Global Star-satellitten. Telenor, Jernbaneverket og Forsvaret var blant selskapets store kunder i Norge.

Teletjenester for andre
Et nytt innsatsområde er håndtering av andre selskapers tele- og datakomtjenester. I fjor overtok Alcatel driftingen av teletjenestene til Statoil og Storebrand. Det var en betydelig økning på tele- og datakommunikasjonstjenester, melder selskapet.

Elektrodistribusjon sto for hovedtyngden av virksomheten, og hadde en svak økning sammenliknet med 1996.

Solgte Kitron
Alcatel STK forventer et resultat etter skatt på 274 millioner kroner, en økning på 34 prosent fra 1996-resultatet på 204 millioner kroner. I resultatet inngår gevinst i forbindelse med salg av aksjeposten i elektronikkprodusenten Kitron, samt eiendomssalg på Økern i Oslo.

For den operative virksomheten forventer selskapet et resultat før skatt på 245 millioner kroner i 1997, mot 280 millioner året før – en nedgang på rundt 12 prosent.

Sjøkabel-svikt
Konsernets totale driftsinntekter i 1997 blir på 4.380 millioner kroner mot 4.315 millioner i 1996. På samme basis innebærer dette en økning i driftsinntektene på seks prosent. Ordrebeholdningen ved inngangen til 1998 var 1.482 millioner kroner, mot 2.185 millioner på samme tidspunkt året før.

Alcatel tapte i fjor vår kontrakten på en ny sjøkabel mellom Norge og Nederland. I år blir anbudet på den nye Vikingkabelen og Eurokabelen til Tyskland avgjort. Alcatel la inn sitt tilbud i fjor. Andre store internasjonale kabelarbeider er også under forhandlinger.

Annonse


Annonse


Annonse