Avlytting

Annonse


Telenor drev avlytting

AvlyttingTelenor og avlytting ble et hett tema på Stortinget torsdag. Statsråd Odd Einar Dørum måtte svare på spørsmålet i Stortingets spørretime onsdag om hva han ville gjøre for å bremse Radiostøykontrollens avlytting.

Fremskrittspartiets Torbjørn Andersen mente det var paradoksalt at en trenger en avgjørelse i retten for å avlytte når det er mistanke om kriminelle forhold, men at det er fritt fram for Telenor til avlytting når det er jakt etter ulovlige telefoner.

Personvern
Andersen mener Telenors framgangsmåte er en krenkelse av personvernet:

– Telenor avlytter og tar opptak av sekvenser av private telefonsamtaler for å avsløre bruk av ulovlige telefonapparater i Agder. Opptak av avlyttede samtaler er senere blitt avspilt for nære naboer for at de skal kunne identifisere stemmene til den som snakker. På denne måten kan man oppspore de ulovlige telefonene.

Annonse


Andersen spurte om samferdselsministeren ville sørge for et strengt regelverk som begrenset Radiostøykontrollens muligheter til å avlytte private telefonsamtaler.

Granskes
Post- og teletilsynet er allerede bedt om å se på den aktuelle saken. Dørum ville avvente denne rapporten før han eventuelt reagerte.

– Jeg understreker imidlertid at Radiostøykontrollen ikke skal drive noen etterforskning. Det er politiets oppgave å foreta etterforskning etter en eventuell anmeldelse gjennom Post- og
teletilsynet. Like klart er det at avlytting av telenettet ikke kan foretas av andre enn politiet og da etter kjennelse fra forhørsretten, het det i Dørums svar.

Forstyrrer
Ulovlig innført radioutstyr og ikke godkjente telefoner er ofte årsak til at det oppstår forstyrrelser på mottak av radio- og fjernsynssendinger og ved bruk av telenettet.

Radiostøykontrollen er en enhet i Telenor. Den finansieres dels over budsjettet til Post- og teletilsynet og dels ved eksterne oppdragsinntekter.

Annonse


Annonse


Annonse