Annonse


Stalheim krever mobildekning

– Med den utbredelse mobiltelefonen har i samfunnet, forventer forbrukerne en tilgjengelighet som ikke står tilbake for det en i dag har på andre flyplasser i Norge eller i utlandet, sier Stalheim.

Kommentaren kommer som reaksjon på Dagens Telecoms oppslag onsdag. Da skrev vi at striden mellom driftsselskapet på Gardermoen og mobiloperatørene kan føre til at det ikke blir mulig å ringe med mobiltelefon innendørs i terminalbygget. I korte trekk er saken at driftsselskapet ønsker å få prosenter av samtaletrafikken til mobilkundene, mens NetCom og Telenor Mobil bare vil betale fast leie for plassering av basestasjoner.

Monopoltilstander
– Skulle kostnadene ved etablering og drift på Gardermoen bli så høye at det for en eller flere av aktørene på mobiltelefonimarkedet ikke blir aktuelt å etablere seg på den nye flyplassen, vil dette kunne føre til monopoltilstander, sier Stalheim.

Forbrukerne må betale
– Etablerings- og driftskostnader for mobiltelefon-operatørene på Gardermoen, som går ut over hva som ellers har vært vanlig ved etablering av nye dekningsområder for mobiltelefon, vil til syvende og sist bli pålagt oss som forbrukere i form av høyere priser, frykter direktør Per Anders Stalheim i Forbrukerrådet, .

Annonse


Må stilles likt
Mobiltelefon-operatørene må stilles likt med hensyn til mulighet for etablering av mobiltelefonitjenester på Gardermoen. Noe annet vil virke konkurransevridenede og ikke komme forbrukeren til gode, sier Stalheim.

Se også: Gardermoen uten mobildekning