Annonse


Rosing-vinnerne kåret

Næringsminister Lars Sponheim og shipping- og finansmannen Terje Mikalsen delte ut prisene under databransjens eget «Amanda”-arrangement på Software ’98.

Unikt prosjekt
Rosing-prisen for Anvendelse gikk til IT-løsningen til Kreftregisteret innen Mammografiprosjektet. Juryen sier om Mammografiprosjektet:

– Ingen andre IT-prosjekter kunne konkurrere med gevinster på potensielt 300 menneskeliv per år. Til sammenligning døde det 305 mennesker på norske veier i 1997. Uten bruk av IT hadde dette i praksis ikke vært mulig.

Mammografiprosjektet er blitt en svært billig måte å spare liv på. Først og fremst er administrasjonsarbeidet ved testingen blitt svært rimelig, pga. IT. Totalt for hele landet forventes kostnadene til å være rundt 100 millioner kroner.

Annonse


TerraMar tok kreativitetsprisen
Rosing-prisen for Kreativitet gikk til «Definitive SCENARIO» fra TerraMar Informasjonssystemer.

Juryen uttaler om produktet “Definitive SCENARIO”:

– Produktet bygger på et solid vitenskapelig grunnlag. Godt håndverk og fin design gir brukervennlighet i toppklasse. Markedsføringen av produktet er fokusert og kreativ og den holder et høyt tempo. Allianser og bruk av Internett er stikkord i denne sammenheng. Ambisjonene er høye og retter seg direkte mot et internasjonalt marked.

Guru er mest brukervennlig
Rosing-prisen for Brukervennlighet gikk til GuruENTERPRISE 97 fra Guru Software.

Juryen sier om GuruENTERPRISE 97:

– Produktet er gjennomtenkt med hensyn til brukernes behov. Det er godt tilpasset arbeidsoppgaven og brukergruppen. GuruENTERPRISE er gjennomsyret av nærhet til brukere og en brukervennlig holdning. Telefonnummeret for brukerstøtte er ikke gjemt bort, isteden oppfordres man til å ta kontakt for å få hjelp. Og sist men ikke minst, produktet bærer preg av at man prøver ut ideene med et bredt utvalg av kunder FØR de programmeres.

Annonse


Annonse


Annonse