Annonse


Kriger om IT-kompetanse

– Office Oslos kunder vil ikke bli berørt av det inntrufne, verken økonomisk eller praktisk, sier adm. direktør Morten Adamsson til Dagens Telecom.

Kom oppsigelsene uventet?
– Oppsigelser er alltid uventet, uansett om de kommer en eller ellevesamtidig. Det at det er så mange oppsigelser gjør at vi må agere på en litt annen måte enn når oppsigelsene kommer en og en. Vi er relativt optimistiske på at vi skal klare å finne løsninger i løpet av de tre månedene. Det kan blant annet bli snakk om interne rokeringer i selskapet.

Jobbe ut
Selskapet vurderer å la de ansatte som har sagt opp jobbe ut oppsigelsestiden.

– Vi ser ikke Tørrkopi Civit som en direkte konkurrent. Situasjonen hadde vært noe annerledes om de hadde gått til Merkantildata eller Cinet, som har de samme produkter, og sikter mot de samme kundesegmenter, sier Adamsson.

Annonse


Konsekvensen er at Office Oslo Data trolig lar de ansatte jobbe tida ut, samtidig som de selv må håpe på å lokke nye konsulenter over fra selskap, som vil oppfatte seg for å være i så sterk konkurranse at de slipper sine ansatte nærmest på dagen.

Salg
Medarbeiderne som sa opp var alle ved storkundeavdelingen i selskapets Osloavdeling. Tre arbeidet som konsulenter og de andre arbeidet hovedsakelig med salg.

– En av grunnene til at vi er optimistiske er at vi er en kjede, og en god del av kontraktene som vi har med storkunder berører ikke bare Osloavdelingen, men flere av de andre avdelinger vi har i landet, sier Adamsson.

Office-kjeden har 13 avdelinger i Sør-Norge og totalt 160 ansatte. Selskapet melder at de om kort tid vil legge frem tall som viser en positiv utvikling i 1997 når det gjelder omsetning og resultat.

100 ansatte
Tørrkopi Civit er en divisjon i Thrane-Gruppen. Tørrkopi Civit hadde i 1995 en omsetning på 140 millioner og oppgir at de har 100 ansatte.

Tørrkopi Civit tilbyr produkter og løsninger til tekniske konstruksjonsmiljøer og fargeløsninger mot det grafiske marked.

Annonse


Annonse


Annonse