Annonse


Kamp om teleinnstallasjon

– Kontrakten omfatter nok ikke mer enn rundt fem prosent av Telenor Netts årlige budsjett for oppgradering og utbygging av infrastruktur, men for oss oppleves dette som å passere en terskel til et marked med stort potensiale, sier Arild Tomren, avd. leder for telematikk og sikkerhet i Sønnico.

Første utenfor Telenor
Det er første gang et selskap utenfor Telenor utfører tradisjonelle teleinnstallasjoner. Sønnico i samarbeid med ABB Installasjon og Storm, ble evaluert som det beste tilbudet i den første anbudsrunden Telenor Nett har utlyst innenfor rammene av EØS-avtalen. Kontrakten omfatter installasjonsoppgaver i de fire største byene i Norge.

Dårlig «papirkabler»
Bakgrunnen for anbudsrunden er Telenor Netts behov for å få unna ISDN-leveransene etter en enorm pågang. I flere norske byer består linjenettet av gammel og dårlig «papirkabel» som må skiftes ut for at Telenor kan tilby en tilfredsstillende ISDN-tjeneste.

Telenor har oppgradert sine sentraler, men ennå gjenstår et enormt oppgraderings- og utbyggingsarbeid når det gjelder aksessnettet.

Annonse


Eksplosjon på ISDN
– Vi opplever en eksplosjon på installasjonssiden, og særlig er antallet ISDN-innstallasjoner mangedoblet i forhold til det vi forventet. Det er ikke akseptabelt for våre kunder å måtte vente i uker på installasjon, derfor har vi måttet øke kapasiteten på utbedringer i kritiske områder med dårlig aksessnett, sier informasjonsdirektør Helge Qvigstad i Telenor Nett til Dagens Telecom.

Spesiell situasjon
Ifølge Qvigstad er dette en spesiell situasjon for Telenor Nett, men han opplyser at det vil være et stort behov for innstallasjonskapasitet i tiden fremover, og at kostnadsspørsmålet vil være et viktig parameter når kontrakter inngås. Han innrømmer at ikke alle i «Telenor-familien» har vært like begeistret for kontrakten med Sønnico.

Kapasitetsproblemer
– At Telenor Nett har inngått en avtale med Sønnico er et resultat av en fri konkurranse som vi forholder oss forretningsmessig til. Aktiviteten i markedet er stor og vi har hatt kapasitetsproblemer, spesielt i de store byene med Oslo i en særstilling, sier Gustav Grutle, direktør for forretningsutvikling i Telenor Installasjon.

– Vi forholder oss også til andre aktører i markedet, og det er ikke gitt at det er en gullgruve å gå inn på konsernavtaler, sier han.

Garantert omsetning
Avtalen omfatter en garantert omsetning for Sønnico på rundt 50 millioner kroner. Avtalen er inngått for et år med mulighet for forlengelse.

– Vi ønsker å ekspandere i dette markedet og oppfatter ikke dette som et engangsprosjekt for Sønnico. Telenettet vil være i stadig utvikling med et stort behov for oppgraderings- og utbyggingskapasitet. Det vil også komme nye aktører i telemarkedet som vurderer å bygge lukkede nett i større byer, sier Tomren til Dagens Telecom.

Opplæring
– Vi ser et marked i forandring og vil nok ha hovedvekten av vår virksomhet innenfor telematikk og sikkerhetsinnstallasjoner om får år. I dag dekker sterkstrøm 60 prosent av virksomheten, sier Tomren.

Sønnico har i dag rundt halvparten av de montører som skal til for at de skal kunne oppfylle sin del av kontrakten.

– Vi vil ha 100 personer engasjert innenfor området teleinnstallasjon, og driver en kontinuerlig rekruttering og intern opplæring, samtidig som vi sender folk på kurs i regi av Telenor, sier Arild Tomren til Dagens Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse