Annonse


IT-kapasiteten dårlig utnyttet

NHO-direktøren mener at løsningen på dagens underskudd av kvalifisert arbeidskraft i IT-bransjen, er å bygge et fundament for IT-kunnskap i den videregående skole.

Teknologer flytter papir
Magnussen presenterte sine synspunkter under et foredrag på SoftWare ’98, og han sa også at den største utfordringen det norske samfunnet står overfor på lang sikt er å skaffe nok kompetente folk med realfaglig bakgrunn.

– Det sitter for mange med teknisk utdanning og flytter papir, sier Magnussen.

Intern opplæring
Når det gjelder IT-bransjens umiddelbare behov for kvalifisert arbeidskraft, tror han at intern opplæring og bedre utnyttelse av allerede tilgjengelig arbeidskapasitet, kan bidra til å lette etterspørselen. I tillegg foreslår han import av spisskompetanse.

Annonse


– Dagens knapphet på IT-kompetanse bunner i en generell høykonjunktur, samtidig som vi opplever en underliggende vekst i bruken av informasjonsteknologi i alle deler av samfunnet.

– På toppen av dette kommer også år 2000-problematikken. I sum utgjør dette hovedårsakene til den høye etterspørselen av IT-kompetanse, sier Olav Magnussen.

Annonse


Annonse


Annonse