Annonse


Billig aksjehandel på nett

Kredittkassen er den første aktøren i Norge som tilbyr aksjehandel på Internett. K-NETT Aksjehandel ble lansert høsten 1997 og rundt 1.000 kunder benytter tjenesten.

Doble antall kunder
– Vårt mål er å doble antall kunder i løpet av 1998, sier Gundersen.

Erfaring med aksjehandel på nett fra Sverige hvor tjenesten har vært tilgjengelig i et og et halvt år, viser at 10 prosent av aksjehandlere gjør sine transaksjoner over Internett.

Oversikt
Brukerne av tjenesten har til enhver tid oversikt over hva selgere og kjøpere er villige til å omsette aksjer for, og kan legge inn ordre når det passer.

Annonse


– Våre kunder får også en ukentlig analyse av aksjemarkedet, sier Gundersen.

– Prosjektet har kostet oss mellom fem og ti millioner kroner, men vi regner med at aksjehandelssystemet vil være lønnsomt etter et års drift, sier Børre Sten Gundersen til Dagens Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse