Annonse


Alle får GSM 1800-konsesjon

Grunnen til at Samferdselsdepartmentet nå varsler at konsesjon vil bli gitt i februar, er at alle de tre vil få konsesjonsvilkårene til uttalelse før de endelige betingelsene blir utformet.

Det er en forutsetning at det sikres samtrafikk mellom de tre nettene.

Hva skjer hvis Telia og Telenor fusjonerer?
– I behandlingen av søknadene forholder Samferdselsdepartementet seg inntil videre til at det foreligger tre søknader. Det er klart at ett selskap ikke vil få tillatelse til å ha mer enn en konsesjon. Skulle to konsesjonærer slå seg sammen, vil det bli frigjort en konsesjon som vil bli utlyst på nytt, opplyser pressetalsmann Ivar Torvik i samferdeselsdepartementet.

Framtiden mobil
– NetCom forventer at om 2-3 år vil 50 prosent av den norske befolkningen ha mobiltelefon. I løpet av ti år vil flere bruke mobiltelefoni enn fastlinjetelefoni. Framtiden er mobil. GSM 1800 er første steg på veien til framtidens mobilnett, sier adm. dir. Gert Munte.

Annonse


Annonse


Annonse