Annonse


Svitsjsalg ga rekordresultat

– Vi er fornøyd med resultatet, spesielt med den gode resultatveksten. Den største veksten kom innen salg av svitsjer, som er den største inntektskilden. Omsetningen på svitsjer er nå større enn på HUBer, sier Jan Søgaard, daglig leder i Bay Networks Norge.

Billigere svitsjer
Sterke resultater hos både Bay Networks og konkurrentene i nettverksbransjen har sannsynligvis sammenheng med at prisene på svitsjer falt kraftig mot slutten av året i fjor.

Mange bedrifter opplevde i løpet av fjoråret en kraftig økning i trafikken på sine nett på grunn av Internett-utviklingen. Dette skapte behov for bedre kapasitet i lokalnettene. Svitsjede nett har lenge vært den optimale løsningen, men først mot slutten av fjoråret falt prisene under smertegrensen.

Resultatet etter skatt ble i perioden 47,5 millioner dollar (348 millioner kroner).

Annonse


Fra underskudd til overskudd
Bay Networks toppsjef, David House, kan ta mye av æren for at selskapet i løpet av et drøyt år har snudd underskudd til overskudd. Bay Networks hadde et underskudd i andre kvartal 1997 på USD 173 millioner.

Resultatet for andre kvartal, som sluttet i desember 1997, tar hensyn til nye regnskapsregler som trådte i kraft i løpet av perioden. Ser man bort fra regelendringen viser resultatet et overskudd på cirka 440 millioner kroner for andre kvartal.

Annonse