Annonse


Omrokeringer i Ericsson

Bert Jeppsson er utpekt som ny styreformann i Ericsson Component, han overtar formannsvervet 1. april etter Lars Ramqvist. Jeppsson har ledet Ericsson Component de siste ti årene.

Sigrun Hjelmquist overtar som ny leder av Ericsson Component, et selskap som i hovedsak produserer avansert mikroelektronikk for telekommunikasjon.

Annonse


Annonse


Annonse