Annonse


Økt batterikapasitet

Visste du at oppladbare batterier har innebygd “hukommelse”? Denne hukommelsen kan bli dyr for deg om du gir batteriene dårlige vaner og behandler dem uforskriftsmessig, særlig i begynnelsen av bekjentskapet. Behandler du batteriene godt, kan en storbruker regne med at de varer ca. 1 1/2 år, optimalt ca. 1.000 ladninger.

I dag brukes hovedsakelig Nikkel kadmium- (NiCad) og Nikkelmetallhydridbatterier (NiMH). Vi tar ikke med noen omtale av blybatterier, siden slike stort sett er utfaset i den mobile verden.

Begynnelsen viktig
Når du anskaffer nye batterier, enten du bruker NiCad-batterier eller NiMH-batterier, bør du sørge for at de lades opp til maksimal effekt og at de tømmes fullstendig før du lader på nytt. At du lader opp og tømmer batteriene helt er spesielt viktig de to første gangene du bruker batteriene.

Den første levetiden til et batteri etableres “hukommelse”. Spesielt NiCad batterier kan få en dårlig start dersom bare deler av kapasiteten i batteriet utnyttes de første gangene de brukes. Cellene i batteriet kan lære seg å bruke begrenset kapasitet.

Annonse


Dersom du kan velge mellom hurtiglading og en langsom lader, bør den langsomme laderen foretrekkes, i hvert fall til de første ladingene.

Det som i ettertid sliter mest på batteriene er om du for eksempel bruker et handsfree-system og setter igang lading hver gang du setter mobiltelefonen i holderen. Det samme rådet gjelder dersom du bruker trådløse telefoner. Disse er vanligvis utstyrt med standard oppladbare NiCad-batterier.

Et godt råd fra en storbruker er å skifte batterier når du bruker handsfree eller når du sitter på kontoret ditt med den trådløse telefonen i batteriladeren. Under slike omstendigheter kan du isteden bruke et gammelt og dårlig batteri.

NiCad-batterier
Nikkelkadmiumakkumulatorer ble oppfunnet i forrige århundre, men ble først vanlige fra 1960-årene. Cellene i et NiCad batteri er konstruert med en negativ elektrode av kadmium og en positiv elektrode av nikkel.

På grunn av disse stoffene er slike batteri er mer forurensende enn NiMH-batterier. Spesielt er kadmium miljøfarlig og bør ikke gå inn i kretsløpet. Når du skal kaste slike batterier bør derfor benytte deg av de returordinger som for eksempel Telenor Mobil har etablert.

NiCad-batteriene er lette i forhold til kapasiteten. Hvor lenge du kan bruke et slikt batteri er avhengig av hvordan det behandles. Ved overlading øker temperaturen i batteriet. Dette fører til nedbrytning av materialene i cellene og forkorter levetiden.

NiCad-batterier lever lengst dersom de utsettes for fullstendig utladning, det vil si at batteriet er helt tomt før du lader på nytt igjen.

NiMH-batterier
Nikkemetallhydridbatterier har vært i bruk siden midten av 70-tallet. Slike batterier brukes i dag for eksempel av to tredeler av mobiltelefonprodusentene.

NiMH-batteriene ble utviklet som et mer miljøvennlig alternativ til NiCad-batteriene og inneholder ingen tungmetaller. Denne typen batterier har både fordeler og ulemper i forhold til NiCad-batteriene.

En ulempe er at slike batterier er mer følsomme overfor temperatursvingninger, spesielt kulde. En fordel er at NiMH-batteriene gir best kapasitet av de to alternativene, det vil si lengre driftstid i forhold til volum.

Batteriene fungerer ved at en nikkelplate utgjør den positive elektroden. Den negative elektroden består av en legering av magnesium, mangan, nikkel, aluminium, jordmetaller og kobolt. Ved lading og utladning forflytter man fuktighet mellom de ulike elektrodene.

Hurtiglading av NiMH-batterier tar lengre tid enn for NiCad-batterier. NiMH batteriene er enda mer sensitive for overlading enn NiCad batteriene. Det anbefales at slike batterier lades fullt og tømmes helt de første tre til fire ganger batteriet er i bruk.

Annonse