Annonse


ElTele Vest går for radio

Det er konstituert direktør Ivar Erstad i nyetablerte ElTele Vest AS som sier dette til Dagens Telecom.

– Avhengig av hvor mange forgreininger det blir på telenettet, vil et radiobasert telenett koste oppimot 20 millioner kroner, sier Erstad.

Lavere kapasitet
Innen to år skal ElTele Vest, i følge planen, ha klar et fiberbasert stamnett mellom Bergen og Stavanger. Nettet skal ha en overføringskapasitet på minimum 620 Mbit/s, kanhende 2,5 Gbit/s.

En radioforbindelse vil få en vesentlig lavere kapasitet. I første omgang vil det være aktuelt med ett, eventuelt flere 155 Mbit/s SDH-samband, sier Erstad.

Annonse


20 millioner
Det radiobaserte nettet vil bli realisert hovedsakelig gjennom en oppgradering av det radiobaserte driftssystemet til Sunnhordland Kraftlag.

De tre eierene av teleselskapet; Sunnhordland Kraftlag, Karmsund Kraftlag og Haugesund Energi, diskuterer nå hvorvidt det alternative nettet også skal dekke Haugesund, Leirvik og Husnes.

Diskuterer finansiering
Eierne diskuterer nå hvordan infrastrukturutbyggingen skal finansieres. Utbyggingen hviler nå i påvente av en avgjørelse innen utgangen av februar, i følge Erstad.

Nera
Rammeavtalen Nera har inngått med ElTele-systemet tilsier at den bergenske teleleverandøren vil være aktuell på utstyrssiden. Siemens kan også være aktuell som leverandør, i følge Erstad.

Annonse


Annonse


Annonse