Annonse


Dette er TETRA

Med dette fikk man også lagt forholdene bedre tilrette for at TETRA-konseptet kunne aksepteres som en internasjonal standard innenfor PMR-systemer (Professional Mobile Radio-system).

Viktige fordeler
En viktig fordel med TETRA er at det er en helt åpen standard som dekker flere behov for gruppekommunikasjon, enn hva som er tilfelle med dagens mobiltelefonisystemer.

At TETRA i tillegg oppfyller meget høye sikkerhetkrav og har høy tilgjengelighet, er viktige faktorer for å bli godtatt for bruk i sikkerhetskritiske organisasjoner, som for eksempel nødetater og Forsvarsmakten.

Startet som europeisk standard
Utviklingsmessig er TETRA en digital radiostandard som er videreutviklet på erfaringer fra den europeiske GSM-standarden for mobiltelefoni, samt DECT-standarden for trådløs telefoni.

Annonse


TETRA har flere «familielikheter» med teknologier som GSM og DECT. Blant annet er de alle spesifisert og standarisert av ETSI (European Telecommunications Standards Institute), og de har alle etterhvert fått stor utbredelse også utenfor Europas grenser. Det som i første rekke skiller standardene fra hverander, er at de dekker tre forskjellige behov innenfor trådløs tale- og datakommunikasjon:

DECT – Digital European Cordless Telecommunications, er trådløse telefoner
beregnet for tilknytning til en hussentral.

GSM – Global System for Mobile telecommunication, er digital mobiltelefoni
som skal kunne håndtere enkeltbrukere.

TETRA – TErrestrial Trunked Radio – er et såkalt PMR-system (Professional Mobile Radio-system) som er bygget for å håndtere brukergrupper, med et stort antall funksjoner.

Fellestrekk
Det viktigste tekniske fellestrekket mellom disse systemene, er digital modulasjon (TDMA), det vil si kryptert overføring mellom sender og mottaker, samt automatisk overforing mellom basestasjoner ved geografisk forflytning (hand over). Et annet fellestrekk er at alle tre standardene kan knyttes opp mot det offentlige telenettet og tilby samtrafikk på lik linje med det man har fra det faste telefonnettet.

TETRA v/s GSM-telefoni?
Selv om det med første øyekast kan synes å være store likeheter mellom TETRA og GSM mobiltelefoni, så er TETRA utviklet med en rekke tilleggsfunksjoner og muligheter som ikke finnes i et GSM system:

Trafikklederfunksjon (dispatcher). Verktøy tilkoplet svitsj for håndtering av brukergrupper.

Gruppekall, dvs mulighet til å anrope flere terminaler samtidig.
“Åpen kanal”, dvs mulighet for felles kanal der brukergrupper kan lytte inn.

Kort oppsettingstid av samtaler (0,3 sek. mot 3-4 sek. i GSM).
Opptil 8 nivåer prioritering av samband . Prioriterte samband kan f.eks settes opp på bekostning av lavere prioriterte, ved overbelastninger i nettet.

Direktemodus. Det vil si at to TETRA terminaler (radioer) forberedt for direktemodus, vil kunne kommunisere direkte uten å være avhengig av en en basestasjon (f.eks. i en tunnel, kjeller etc).

Gateway. TETRA terminaler med denne funksjonalitet kan fungere som et ledd (forsterker) mellom en basestasjon og terminaler utenfor rekkevidde av basestasjonen.

Datakommunikasjon med opptil 28.8 kbit/s ved å slå sammen tidsluker.

Overføring av pakkesvitsjet data, samt standardisert grensesnitt (plugg & protokoll) på terminaler (PEI – Peripheral Equipment Interface).

Annonse


Annonse


Annonse