Annonse


Communicator 9000i – alt i ett

Ved første øyekast er det litt vanskelig å si om dette er en liten datamaskin eller en stor mobiltelefon. Svaret er: begge deler. Communicatoren inneholder både en GSM-telefon, kalender, kontakt- og telefonregister, i tillegg til det som trengs for å sende og lese epost. Det er mulig å lese web-sider, men i praksis er den lille skjemen lite egnet til slikt.

Svakt tastatur
Vi har skrevet relativt lange artikler på Communicatoren, selv om tastaturet ikke er særlig godt. Her kunne Nokia med fordel gjort forbedringer. Tastene er for glatte og det er for vanskelig å kjenne om tasten er trykket ned eller ikke.

Alt av informasjon i maskinen lagres i samme database, slik at den framstår som et meget effektivt redskap for å holde orden på møter og oppgaver. Med GSM-telefonen i samme boks, er det lekende enkelt å sende og motta fakser, epost og SMS-tekstmeldinger. Men selv om Nokia har forbedret grensesnittet på programmene, er det fortsatt litt for lite intuitivt å sette opp maskinen for bruk mot Internett. Det kan man leve med, ettersom det i praksis bare gjøres én gang.

Høyttalende
En kjekk detalj er at det er mulig å jobbe med kalenderen og snakke i høyttalende telefon samtidig. Dette er nyttig når man skal planlegge møtetidspunkter og liknende.

En uforståelig detalj i konstruksjonen, er at vinkelen mellom skjerm og tastatur er for liten for se skikkelig på skjermen når man skriver. Vinkelen ser ut til å være konstruert for å holde maskinen med én hånd opp mot øynene og skrive med den andre. Men slik kan ikke seriøs skriving foregå.