Schønning-Olsen, Dag

Annonse


Vant Norges største nettverkskontrakt

Schønning-Olsen, Dag– Denne kontrakten gir oss et kvantesprang av nye forretningsmuligheter. Lønnsomhet for brukerne, prisstrategi og nytenkning er stikkord for hvorfor vi trakk lengste stået i sterk konkurranse med de største i bransjen, sier konstituert adm. direktør i UMI Trond Eriksen til Dagens Telecom.

Perfekt løsning
– UMIs løsning innfrir våre krav til kapasitet, utbyggbarhet og fleksibilitet. Dette i tillegg til driftssikkerhet og ikke minst datasikkerheten gjør at løsningen passer sykehuset perfekt, sier IT-sjef Katrine Weisteen Bjerde ved Rikshospitalet.

– Vi har arbeidet siden 1992 med å etablere et felles nettverk ved Rikshospitalet, og i dag har vi om lag 1.000 PCer knyttet til dette. Bruk av IT blir stadig viktigere for sykehuspersonalet, men mulighetene for videre utbygging i det eksisterende sykehuset har vært svært begrensede på grunn av manglende kapasitet. Dimensjonene i det nye nettverket til Rikshospitalet på Gaustad gjør oss i stand til å utvide og utvikle bruken av IT blant de ansatte, sier Bjerde.

God sikkerhet
Sikkerhetsløsningene i nettverket er sentrale, og baseres blant annet på en kunstig intelligent nettsensor som er i stand til å avverge inntrengningsforsøk via Internett i sanntid. Sensoren heter NetRanger og er utviklet av det amerikanske firmaet WheelGroup. Systemet har i den senere tid vært testet i Norge.

Annonse


Stram leveringsplan
– Det blir lagt stor vekt på planlegging og prosjektoppfølging for å oppfylle den stramme leveranseplanen. Systemet skal settes i prøvedrift 1. juli og endelig overtakelse vil skje ved årskriftet 1998-99, sier markedssjef Dag Schøning-Olsen i UMI til Dagens Telecom.

Nettverksløsningen som blir levert består av et ATM-backbone-nett med ASX-svitsjer fra ATM-leverandøren Fore Systems. Aksessnettet realiseres med Cabletrons SmartSwitch 6000.

Annonse


Annonse


Annonse