Arkiv

Annonse


Brutalt fra Telenor Nextel

Arkiv– De «trege» televerkene vinner kampen. Det er viktig å ha en operatør i ryggen. I USA heter det allerede at den eneste lykkelige dagen for en tjenesteleverandør på nettet er den dagen tjenesten blir kjøpt opp, sier Lundal.

Ikke redd Telia og Tele 2
Telenor Nextel er ett år, og selskapet innkalte til pressekonferanse for å fortelle om sine visjoner. Morten Lundal beskriver en hard konkurranse der de etablerte operatørene vil overleve. Han frykter ikke at Telia og Tele 2 vil bli noen trussel på et prispresset norsk marked.

Derimot ville han bli bekymret dersom en aktør som World Com ønsket å etablere seg. World Com kjøpte blant annet opp MCI for å få Internettdelen av selskapet. Og World Com satser ikke på prisdumping, men på Internett og verdiøkende tjenester.

Øst-Europa og Asia
Telenor Nextel måtte rapportere om et underskudd på 100 millioner kroner i fjor. Når dette ville bli snudd til et positivt resultat ville Lundal ikke si noe om, men han sier at de største investeringene nå er foretatt.

Annonse


Dette innebærer at underskuddet blir langt mindre til neste år, og at det nå vil være relativt billig å satse på andre markeder. De neste 150.000 kundene vil ikke koste like mye som de første 150.000.

Telenor Nextel vurderer nå partnere for satsing i Øst-Europa og muligens i Asia, og røper at det ikke er privatmarkedet de vil konsentrere seg om.

Vokser
Etter et år sitter nå Telenor Nextel med omlag 170.000 privatkunder, og en omsetning på omlag 100 millioner kroner på bedriftsmarkedet.

– Dobbelt så stort som nærmeste konkurrent, sier Lundal, som også innrømmer:

– Vi skjønner ikke alt som skjer på Internett, men vi er klar over at Internettet ennå er i en tidlig fase.

Annonse


Annonse


Annonse