Birkeland, Asbjørn ny

Annonse


Svakere inntjening i Nera

Birkeland, Asbjørn nyDette viser regnskapstall for 1997 som ble lagt frem tirsdag morgen.

Året sett under ett utgjorde selskapets driftsinntekter 2,977 milliarder kroner. En vekst på 348 millioner kroner sammenlignet med 1996.

Driftsresultatet ble på 173,4 millioner kroner, en vekst på en prosent sammenlignet med året før.

Annonse


En vekst i salget av satellittsystemer på hele 20 prosent sikret den bergenske teleleverandøren en omsetningsvekst på 13 prosent i fjor.

Omsetningsøkning på 205 mill.
Ordretilgangen utgjorde 3,2 milliarder kroner, 205 millioner mer enn året før. I siste kvartal ble det undertegnet nye avtaler til en verdi av over 800 millioner kroner.

Ikke full uttelling
Driftsresultatet på 173,4 millioner kroner ligger bare 1,6 millioner over 1996.

Noe som tilsier at Birkeland & Co. ikke har fått full uttelling for kostnadsreduserende tiltak i året som gikk.

Annonse


Annonse


Annonse