Annonse


Nera ned på børsen

Neras aksjekurs på Oslo Børs gjorde mandag et hopp på 1,40 kroner – til 37,90 – i påvente av et godt årsresultat. Men børsanalytikerne var nok litt for optimistiske.

Reduksjonen i resultatandelen fra 5,3 til 4,6 prosent viser at adm. direktør Asbjørn Birkeland ikke har fått full uttelling for fjorårets kostnadsreduserende tiltak, og at selskapets finansielle utgifter vokser.

Omsetningsvekst
Fjorårets Nera-tall bekrefter den stadig økende priskonkurransen i telekommarkedet. Til tross for en vekst i omsetningen på 347 millioner kroner, eller 13 prosent, økte driftsresultatet bare med en prosent, fra 171,8 til 173,4 millioner kroner. Driftsresultatandelen ble dermed svekket fra 6,5 til 5,8 prosent.

Lav kapasitetsutnyttelse
Reduksjonen i driftsresultatetandelen skyldes delvis lav kapasitetsutnyttelse innen produksjonen av radiolinjeutstyr i Bergen i første halvår.

Annonse


På slutten av året måtte dessuten selskapet bruke 9 millioner kroner ekstra på forskning og utvikling for å få ferdig den nye, kompakte høykapasitetsradioen, CityLink. CityLink er et produkt selskapet anser som sitt nye volumprodukt og som det derfor knytter store økonomiske forventninger til.

Satellittvekst
Sterkets omsetningsvekst hadde selskapet på området satellittkommunikasjon. Her var omsetningsveksten på hele 20 prosent til tross for en nedgang i salget av jordstasjoner, sier Birkeland.

Veksten skyldes økt omsetning av satellittelefoner. Salget av 13.500 WorldPhones og godt salgt av høykapasitetstelefoner innebar at selskapet doblet omsetningen av telefonapparater i fjor, i følge Birkeland.

Til tross for at salget av WorldPhone flatet ut i siste kvartal, ser Birkeland lyst på situasjonen for den vesle bærbare satellittelefonen også dette året.

Asiasyke
Asia, som lenge har vært et av Neras hovedsatsningsområder, kunne vise til en svært beskjeden omsetningsvekst fra 1,01 til 1,03 milliarder i fjor. Ordretilgangen gikk ned fra 1,25 milliarder til 1,06 milliarder kroner, primært som følge av svikt i tilgangen på nye, større ordrer i India og Kina, i følge Birkeland.

Den økonomiske situasjonen i Sørøst-Asia synes likevel ikke å ha påvirket fjorårstallene. I dette området kan selskapet vise til en vekst i omsetningen fra 632 til 670 millioner kroner. Også ordretilgangen i området hadde en positiv utvikling, fra 686 millioner til 750 millioner kroner.

Lavere etterspørsel
– Det er rimelig å forvente at de nedjusterte veksttallene kan føre til lavere etterspørsel også på telemarkedet. Den endrede valutaforholdene vil imidlertid bidra til å gi Neras Elektronikkfabrikk i Singapore gunstigere konkurranseforhold, sier Birkeland.

Amerika
I Amerika er situasjonen langt lysere. God etterspørsel etter transmisjonssystemer bidro til at omsetningen ble doblet fra 1996 til 1997. Her fikk selskapet en omsetning på 484 millioner kroner i fjor. Ordretilgangen var på 665 millioner.

Annonse


Annonse


Annonse