Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nettaviser uten pressestøtte

TELEGRAM: Aviser skal støtte norsk skogindustri for å være kvalifiserte for pressestøtte. Publikasjoner som bare finnes på Internett har dermed ikke krav på slik støtte, slår Statskonsult fast.

– Den støtteordningen vi har i dag, er basert på konvensjonelle aviser i papirutgave. Tidligere ble faktisk støtten beregnet ut fra antall tonn papir man produserte, opplyser direktør Jon Blaalid i Statskonsult til NTB.

Rammer Digi og Nettavisen
Internettavisen Digi meldte nylig at verken de selv, Nettavisen eller andre avismedier som bare eksisterer i elektronisk form, kan regne med å motta pressestøtte.

– Vi hadde som mandat å utrede støtten til papiraviser, men de papirløse avisene ble tatt opp som sak i Stortinget underveis. Spørsmålet er om man skal etablere en egen ordning for nettaviser, noe som fordrer en radikal omlegging av dagens støtteordning, sier Blaalid.
Annonse