Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Vil ha nettverksuniversitet

BERGEN: De fire norske universitetene vil møte Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO) krav om et femte universitet med tilbud om fjernundervisning via satellitt og Internett.

Fjernuniversitet
Det er Olav Vaagland, leder for Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) i Bergen som sier dette.

Han tar til orde for at Universitetet i Bergen (UiB) bør gå sammen med de tilsvarende institusjonene i Oslo, Trondheim og Tromsø om å etablere et felles nettverksuniversitet. Nettverksuniversitetet skal samordne fjernundervisningstilbudene, lærekreftene og utviklingen av nytt læremateriell ved de fire universitetene.

Et felles nettverksuniversitet vil representere den mest økonomiske utnyttelsen av universitetenes stadig knappere ressurser, sier han.

IT-teknologi
– Et nettverksuniversitet bør kunne la seg realisere ved hjelp av den kringkastings-, satellitt- og internettteknologien som finnes i dag, sier SEVU-lederen.

UiB har i dag 5 – 10 ulike fjernundervisningstilbud som går via satellittkringkasting og internett. 20.000 – 30.000 personer deltar på tilbudene om oppgradering av lærere i forbindelse med Reform 97. 500 – 600 personer tar eksamensforberedende kurs som kvalifiserer til vekttal i det offentlige høyskolesystemet.

Mangedoble kapasitet
– Vi blir nødt til å mangedoble tallet på fjernundervisningsstudenter de neste fem årene, skal vi kunne møte de økte kravene fra samfunnet om etter- og videreutdanningstilbud, sier Vaagland.

For å klare dette, vil det trolig være tilstrekkelig at universitetet dobler antallet ulike fjernundervisningskurs sammenlignet med dagens nivå.

Koster to milliarder
NHOs plan om et femte universitet for etter og videreutdanning vil koste anslagsvis to milliarder kroner. Det skal kunne gi et undervisningstilbud på universitets- og høyskolenivå til inntil 40.000 studenter.

– Dette er en lite økonomisk løsning. Den vil dessuten tappe de eksisterende universitetene for ressurser, sier Vaagland.