Annonse


Tilbake til Telenor

De første som søkte alternativer til Telenor som internett-leverandør tegnet avtale med enten Riksnett eller Schibsted Nett. Så kom sammenslutningen av Telenor og Schibsted i SOL og Schibsted-kundene befant seg pluselig i Telenors favn igjen.

Internett-kunder som tegnet avtale med Riksnett havnet i Telias favn. Hvis det nå blir fusjon og ingen spesifikke krav settes, vil også de som valgte Telia, havne hos Telenor. Da vil totalt 85 prosent av alle Internett-aksess-abonnement i Norge havne hos Telenor/Telia.

Vekst: tre milliarder kroner
Det finnes ingen grundige beregninger av Internett-markedet i Norge, men det er bred enighet om at utenom mobil er det her veksten i teletrafikken vil skje. Kloke hoder har antydet en vekst på 3 milliarder kroner på Internett fram til 2002.

Det er ingen mangel på andre tilbydere av Internett-aksess. Det er et dusin av dem. Problemet er bare at nykommerne her ikke har det salgs- og distribusjonsapparat som kreves.

Annonse


Hos Telenor kan du nå få kjøpt Internett-pakker hos alle deres 1500 mobilforhandlere. Den eneste norske teleoperatøren som har et velutbygd salgsapparat er NetCom, og derenest Tele2.

Slipp Internett-kundene fri
Om man nå ikke finner å måtte stille krav til at hele Telia Norge a.s. selges med kundemasse og det hele, er det åpenbart at departementet må sette krav om at Telias Internett-kunder skal kunne velge seg andre enn Telenor – til gode vilkår. I motsatt fall vil fusjonen føre til de facto-monopol på Internett-aksess i Norge.

Annonse