Hermansen ny

Annonse


Telenor får to milliarder

Hermansen nyI en kommentar til NRK Dagsnytt sier Telenor-sjefen Tormod Hermansen at han er fornøyd med Regjeringens innstilling.

Ytterligere kapitalbehov
Hermansen varsler at han vil komme med en internasjonaliseringsplan som kan vise at det vil være behov for ytterligere kapital.

Det er åpenbart at håndslaget fra Regjeringen styrker Telenors posisjon i de pågående forhandlingene om en fusjon mellom selskapet og Telia.

Telenor har bedt om 3 milliarder til ny egenkapital, men samferdselsminister Odd Einar Dørum viser til risikoen ved selskapets internasjonale satsing når Telenor nå får «kun» 2 milliarder.

Annonse


Flere omganger
Regjeringen vil derfor heller utvide aksjekapitalen med mindre beløp i flere omganger, sier Dørum.

Regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet om delprivatisering før en eventuell neste egenkapitalutvidelse.

Annonse


Annonse


Annonse