Annonse


Storkundene taper

NORTIBs generalsekretær Bjørn Paulsen har uttalt til Dagens Næringsliv at de ikke velsigner en fusjon fordi det vil føre til mindre konkurranse på bedriftsmarkedet. NORTIBs 240 medlemsbedrifter hører nesten uten unntak til i gruppen virkelig store norske bedrifter.

Telia fokuserer på storkundene
Fra Telia startet i Norge fram til nå, er det på storkundemarkedet de har konsentrert innsatsen. Telia har sine største avtaler i olje- og finanssektoren. Frame Relay er en av de tjenester Telia har solgt mest av og de har en produktbredde som har gjort dem til den sterkeste konkurrent til Telenor på storbedriftsmarkedet.

Senest i forrige uke uttalte Telia-sjef i Norge, Bjørn Formo, at det kun er på utvalgte segementer av storkundemarkedet (olje, finans, media) selskapet har ambisjoner i Norge.

Nisje-leverandører
NetCom er i dag for begrenset på mobilområdet og Tele2 er også for nisjeorientert til å framstå som totalleverandører. Skal kampen om storkundene bli like sterk som i dag, må andre aktører eller sammenslutninger inn på markedet.

Annonse


Annonse


Annonse