Annonse


Leger på nettet

Bak Medical Media står blant andre A-pressen og internettleverandøren Apropos Internett. Med en stab på fem journalister, og en redaktør som er lege, vil sidene inneholde medisinske nyheter, medisinske artikler og linker til andre aktuelle steder på nettet.

– Redaksjonelt vil vi satse på to hovedområder. Vi vil ta for oss grenselandet mellom medisin og samfunn, men samtidig også presentere tyngre medisinske nyheter og forskning, sier adm direktør Per Brose i Medical Media til Dagens Telecom.

Brose forlater stillingen som adm. direktør i EU-net for å ta fått på oppgavene som adm. direktør i Medical Media.

Stengt for oss andre
Internettsidene til Medinet er gratis for legene, men vil ikke være tilgjengelige for oss ikke-medisinere.
– Årsaken til dette er at sidene er finansiert gjennom salg av annonser til den farmasøytiske industrien, og i følge norsk lovgivning er det ikke tillatt å annonsere for reseptbelagte preparater på steder som er tilgjengelige for allmennheten, sier Brose.

Satser utenlands
Medinet-sidene vil ikke forbli eksklusivt norsk. Allerede i løpet av året regner Brose med at selskapet vil starte opp i våre naboland Sverige og Danmark.
– Vi er i gang med samtaler med potensielle partnere. Det er ikke aktuelt for oss å gå i gang i Sverige og Danmark uten å finne lokale samarbeidspartnere som kjenner markedet og situasjonen i sitt eget land, sier Brose.

Annonse


Annonse


Annonse