Annonse


Departementet støtter Hitech

– Fornebu kan bli for stort, sier statssekretæren i Næringsdepartementet til Stavanger Aftenblad.

Det er gjennom selskapet Cybernetix, og i samarbeid med Smedvig, at Gjedebo har lansert planene, som vil kreve investeringer på rundt tre milliarder kroner. For å realisere visjonene har partnerne etablert selskapet Hinna Park.

Interessant
– Hinna Park er distriktspolitisk interessant. Regjeringen er opptatt av å beskytte IT-miljøene utenfor Oslo mot utarming. Stavanger har et høyst oppegående IT-miljø, med Høgskolen, Rogalandsforskning og et aktivt næringsliv. Departementet er derfor positiv til planene, sier Hellesnes.

Regjeringen er interessert i å demme opp for sterke sentraliseringstendenser i IT-kompetansen. Tidligere denne uken sa næringsminister Lars Sponheim at det er aktuelt for Regjeringen å satse på andre IT-miljø enn Fornebu.

Annonse


Teknologifond
For å motvirke sentraliseringstendensene kan det bli aktuelt for Regjeringen å støtte Arbeiderpartiets forslag om et Teknologifond. Sentrumsregjeringen ønsker et fond med en annen profil.

Et fond som gir mulighet for langsiktige prosjekter med høyere risikoprofil enn det det er rom for gjennom tildelingene gjennom SND, i følge Hellesnes.

Annonse


Annonse


Annonse