Annonse


De nye operatørene

Ameritech vil som den sterkeste strategiske eier i NetCom sannsynligvis satse videre med utbygging av NetComs tilbud i bredden.

France Telecom er kanskje den aktør som sammen med ElTele har de beste forutsetninger for å lykkes i Norge. De forhandler alt om overtakelse av 30-40 prosent av aksjene i ElTele.

Sterk på distribusjon
ElTele har et sterkt distribusjonsapparat i mange viktige distrikter i Norge. De har også en betydelig infrastruktur ikke minst i Oslo og Rogaland. Hvis et forent France Telecom og ElTele søker og får den tredje mobillisensen og kanskje også går inn på Internett-markedet, vil de kunne komme med et tilbud som etter hvert kan måle seg med det Telia hadde.

Søker den tredje mobillisensen?
Konsortiet Normobil CityCall der ElTele, France Telecom, engelske MSI og Trygve Tamburstuen var inne, var de som seriøst vurderte å søke den tredje mobillisensen. I en ny runde uten Telia vil det for disse bli mer attraktivt å komme igjen.

Annonse