Annonse


Telenor og Telia samarbeider

SOL og Telia InfoMedia vil gå sammen om å etablere en ledende inngangsport (Gateway) til internett i Sverige, heter det i en melding fra Schibsted.

Godt besøkt
Telias Passagen er blant de absolutt mest populære startsidene for Internett i Sverige. Nå skal det etableres et nytt selskap som vil inneholde både den svenske avdelingen av Scandinavia Online og Telias Passagen.

Navnet på det nye selskapet vil bli Scandinavia Online AB. Det nye selskapet vil eies 40 prosent av Schibsted, 40 prosent av Telia og 20 prosent av Telenor.

Hundre ansatte i Sverige
Telia kommer også inn på eiersiden på Scandinavian Online. Som en del av avtalen overtar Telia 10 prosent av SOLs aksjer.

Annonse


Hvis samarbeidet godkjennes av selskapenes styrer vil Telenor ha omlag 34 prosent av aksjene i Sol, Schibsted 53prosent, Telia 10 og SOLs ansatte omlag tre prosent.

Både Telias Passagen og Scandinavia Online ABs satsning på mer fokuserte tjenester vil bli videreført, heter det i meldingen.. Nye Scandinavia Online AB vil få i overkant av hundre ansatte.

Annonse


Annonse


Annonse