Annonse


Telenor med programvarehus

Asbjørn Eide vil lede oppbyggingen av selskapet, som formelt vil bli etablert i løpet av første halvår 1998.

Eide kommer fra stillingen som produktdirektør i Telenor Bedrift. Et interimsstyre, bestående av Arve Johansen, Jon Fredrik Baksaas, Peter Pay, Magnus Dokset og Oddvar Hesjedal, er allerede i gang med etableringsprosessen.

Viktig inntektskilde
– Tidspunktet er riktig for å etablere en ekstern virksomhet på telecom-programvare, sier adm. direktør Oddvar Hesjedal i Telenor FoU.

På grunn av den globale liberaliseringen oppstår det et stort behov for programvare, noe som gjør at dette kan bli en viktig inntektskilde for Telenor i fremtiden.

Annonse


Telenor største kunder
Ambisjonen til det nye selskapet er å nå ut på det internasjonale markedet. Likevel vil Telenor bli den dominerende kunden de første årene. Telenor FoU har, i samarbeid med Alcatel, allerede solgt telekom- programvare til blant annet Russland, Australia, Romania og England.

Datterselskap i Irland
Det nye selskapet vil få omkring 500 ansatte og vil bli lokalisert i Oslo, Lillehammer, Bergen og Bodø.

I tillegg vil det bli etablert et datterselskap i Irland.

Annonse